Peniaze po rodičovskej dovolenke

Peniažky sa zídu všetkým. Ak ste na rodičovskej dovolenke, môžete sa vrátiť späť do svojej pôvodnej práce po rodičovskej dovolenke, ale aj nemusíte. Veľa mamičiek musí vykryť obdobie, pokým dieťatko nezoberú do materskej školy. Na čo máte nárok po skončení rodičovskej dovolenky? Niektoré mamičky ani len netušia, že aj počas materskej dovolenky im prináleží dovolenka, na ktorú majú nárok. Materská dovolenka patrí medzi odpracované dni, a ak ste na materskú dovolenku nastúpila na prelome rokov a v jednom roku vám trvala materská dovolenka aspoň šesťdesiat dní, máte nárok na dovolenku za toto obdobie na materskej dovolenke.

 

peniaze od štátu

 

Avšak počas rodičovskej dovolenky vám váš zamestnávateľ túto dovolenku môže krátiť. Dni, kedy ste na rodičovskej dovolenke sa počítajú ako neodpracované dni. Ak máte viac ako sto dní neodpracovaných vo vašom zamestnaní, zamestnávateľ môže túto dovolenku krátiť o jednu dvanástinu. Za každých ďalších dvadsaťjeden dní ju môže krátiť o ďalšiu jednu dvanástinu. Väčšina žien má po narodení dieťatka nárok na dvadsaťpäť dní dovolenky na jeden rok. Táto dovolenka sa kráti primeraným počtom neodpracovaných dní. Môže sa vám krátiť o jednu dvanástinu, o dve dvanástiny, tri dvanástiny a podobne.

 

detské sporenie

 

Priemerne to vychádza, že za každý mesiac, čo ste na materskej vám prináležia dva dni dovolenky. Je to len približné, no je veľmi jednoduché to vypočítať. Avšak pozor na sviatky a víkendy, ktoré sa započítavajú do neodpracovaných dní. Ak vám trvá rodičovská dovolenka od začiatku roka, nárok v ten rok na dovolenku nemáte. Po rodičovskej dovolenke si môžete vziať a čerpať jeden deň dovolenky a ukončiť trvalý pracovný pomer dohodou. Zvyšok dovolenky si necháte preplatiť v najbližšom výplatnom termíne. Ak sa neplánujete vrátiť do svojej pôvodnej práce napríklad kvôli nevyhovujúcemu pracovnému času, môžete sa zaevidovať na úrade práce. Budete mať nárok aj na peniažky od štátu a to formou dávky v nezamestnanosti.

About the author