Koho poveriť opravou kanalizácie

Kanalizačný systém je ukrytý v podzemí a vďaka tomu, že nie je priamo na očiach, sa naň často zabúda. Môžete dokonca predpokladať, že je všetko po technickej stránke v poriadku, pokiaľ sa potom niekde neobjaví ekologická katastrofa či podobný problém. Ak totiž kanalizácia nepracuje správne, odpadová tekutina odteká tam, kam by nemala. Čo sa vlastne môže na kanalizácii poškodiť?

mačka na kanáli

Deformácia a poškodenie skruží vplyvom veku materiálu – žiadna vec nevydrží večne, všetka hmota vo Vesmíre podlieha postupnému rozkladu a premene a týka sa to samozrejme aj stavebných materiálov. Rozpadá sa teda aj kanalizačné a odpadové potrubie, nech je zhotovené z plastu, z kovu alebo z betónu. Na kanalizáciu pôsobí rad vplyvov, napríklad prudké výkyvy teplôt, mráz, vodná erózia v podobe snehu a dažďových zrážok, prípadne tlak podložia (zeminy). Na kanalizáciu tiež pôsobí samotný odpad, ktorý máva často agresívny dopad na kanalizačnú sústavu vďaka kyslému prostrediu odpadových látok.

hrdzavý kanál

Prerastanie koreňov stromov – zdanlivo nevinná spleť koreňov dokáže niektoré kanalizačné segmenty doslova potrhať, alebo vytvoriť nepriepustnú zátku. Čo dokáže koreň stromu, je niekedy až neuveriteľné, napríklad roztrhne na niekoľko kusov betónovú skruž, a pokiaľ skruž ten nápor vydrží, môžu tu korene prerásť do podoby hustej pavučiny, a tá potom ľahko zachytí väčšinu nečistôt, ktoré v mieste vytvoria nepriepustnú zátku. Musíte potom poveriť špecializovanú firmu, aby kanalizáciu pretiahla špeciálnymi frézovacími hlavicami.

Stavebné práce – ak prebiehajú v blízkosti kanalizačného potrubia ťažké stavebné práce, napríklad pomocou žeriavov, pneumatických kladív alebo plne naložených automobilov zeminou či betónom, môže dôjsť k poškodeniu kanalizácie aj vtedy, ak ide o novo vybudovanú kanalizačnú sústavu. Oprava kanalizácie potom môže prebiehať na viacerých miestach a pôjde o rozsiahlu pracovnú činnosť s využitím moderných technológií.

Nezařazené

About the author